Bullstraps livstidsgaranti forklart

Begrenset livstidsgaranti

Denne begrensede livstidsgarantien kan ikke overføres og dekker kun den opprinnelige sluttbrukerkjøperen. Det kreves en original eller kopi av en salgskvittering fra den originale Bullstrap-autoriserte forhandleren. Denne begrensede garantien dekker ikke produkter kjøpt fra uautoriserte forhandlere (inkludert, uten begrensning, online tredjepartselgere som selger på auksjonssider). Bekreftelser på nettsalgsauksjoner godtas IKKE for garantiverifisering.

Garantien dekker alle funksjonelle aspekter av produktet ved normal bruk. Kun originale, uendrede og umodifiserte materialer og utførelse dekkes av garantien.

Ethvert problem forårsaket av misbruk, misbruk, eksponering for overdreven varme, væsker, sand eller andre forurensninger eller en handling fra Gud, slik som, men ikke begrenset til, flom, tørke, jordskjelv eller annen naturkatastrofe dekkes ikke. Garantien dekker ikke erstatning av tapte eller stjålne produkter. Det eneste unntaket fra disse betingelsene er erstatningspolicyen vår når den gjelder iPhone-deksler. Våre iPhone-deksler er kvalifisert for opptil to kosmetiske utskiftninger per år, med forbehold om Bullstraps godkjenning. Alle produkterstatninger er for samme SKU som det første kjøpet. 

Skjermbeskyttere og stearinlys er unntatt fra denne politikken. 

Vi kan etter eget skjønn be om at du sender det skadede produktet til oss for å la vår kvalitetskontrollavdeling se nærmere på problemet for å fortsette å forbedre produktene våre. Unnlatelse av å etterkomme disse forespørslene vil føre til tap av alle fremtidige krav under denne garantien. 

Garantien varer så lenge kunden eier produktet.

Hvis produktet ikke fungerer eller ikke fungerer, skal produktet erstattes av Bullstrap med det mest liknende produktet. På grunn av produktets natur kan det hende at reparasjon eller identiske reservedeler ikke er tilgjengelige på tidspunktet for kravet. Bullstrap skal reparere eller erstatte en skadet del med det produktet som passer best eller den delen av produktet som passer best i den fargen som passer best. Dette valget skal håndteres fra sak til sak mellom Bullstrap og kunden. Skulle det oppstå en tvist mellom Bullstrap og Kunden om muligheten til å velge, er den endelige avgjørelsen etter Bullstraps skjønn.

Under ingen omstendigheter skal Bullstrap eller dets autoriserte leverandører være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for indirekte, tilfeldige, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår ved bruk av produktet, inkludert, uten begrensning, skade på eiendom, verditap av produktet eller tredjepartsprodukter som brukes i eller med produktet, eller tap av bruk av produktet eller tredjepartsprodukter som brukes i eller med produktet, selv om Bullstrap har blitt informert om muligheten for slike skader. Bullstrap har intet ansvar for skade eller ødeleggelse av forbrukerelektronikk eller annen personlig eiendom som er i produktene, inkludert, uten begrensning, bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, MP3-spillere, DVD-spillere eller håndholdte enheter, eller tap av data som finnes i de foregående enhetene. Til tross for eventuelle skader du måtte pådra deg uansett årsak (inkludert, uten begrensning, alle skader det refereres til her og alle direkte eller generelle skader i kontrakten, tort (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte), hele ansvaret til Bullstrap og enhver av dets autoriserte leverandører skal være begrenset til det beløpet du faktisk har betalt for produktet. Noen stater og/eller jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så det kan hende at begrensningene eller ekskluderingen ovenfor ikke gjelder deg.

Bullstrap-produkter er grundig testet for å sikre at produktene du stoler på oppfyller strenge standarder. Følgelig, hvis det oppstår et problem med dette Bullstrap-produktet ("Produktet") og problemet er forårsaket av produksjonsfeil i materiale og utførelse, vil Bullstrap, etter eget skjønn, enten reparere eller erstatte produktet i samsvar med garantivilkårene og -betingelsene oppgitt her. Garantien gitt her gjelder kun for og strekker seg for levetiden til den første kjøperen eller gavemottakeren av produktet.

Denne garantien dekker kun produksjonsfeil og dekker ikke skader forårsaket av feil bruk (som transport av uvanlige gjenstander), omsorgssvikt, ulykker, slitasje, eksponering for ekstreme temperaturer, løsemidler, syrer, vann, normal slitasje eller transportskader (av flyselskaper for eksempel). 

Denne garantien er ment å gi deg spesifikke juridiske rettigheter. I tillegg til rettighetene beskrevet her, kan du også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat eller land til land med hensyn til utelukkelse eller anvendelse av underforståtte garantier, tilfeldige skader og følgeskader og reparasjon og erstatning. Følgelig kan begrensningene eller ekskluderingene spesifikt i denne garantien ikke gjelde for deg.

For å sende inn et krav om garantien, vennligst fyll ut Garantikrav skjema på vår nettside under Kundeservice.